Cấy mỡ mông

Cấy mỡ mông

Cấy mỡ mông là phương pháp nâng mông bằng mỡ tự thân không dùng túi, không cần phẫu thuật cho mọi khách...

Nâng mông nội soi

Nâng mông nội soi

Nâng mông nội soi là phương pháp phẩu thuật nâng mông tiến tiến hiện nay. Nâng mông nội soi được chỉ định...

Cơ sở thực hành (1) của Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Developed by Olala Web | Olala Group.