Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyên Thanh

BS NGUYỄN THỊ NGUYÊN THANH 

- Tốt nghiệp Y đa khoa - Đại học Y Dược Huế 

- Bác sĩ bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

- Giảng viên Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng 

- Bác sĩ Da liễu thẩm mỹ - Khoa tạo hình thẩm mỹ - Đại học Đà Nẵng

Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Đại học Đà Nẵng

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn